ศาลตัดสินให้ บริษัทจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด จ่ายเงินค่าเสียหายรวมกว่า 23 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ให้แก่โจทก์ 291 คน ที่ยื่นฟ้องปมรถไม่ได้มาตรฐาน