fbpx
Toyota สรุปยอดขายรถยนต์ปี 61 พร้อมตั้งเป้าปีนี้ขอ 3.3 แสนคัน

Toyota สรุปยอดขายรถยนต์ปี 61 พร้อมตั้งเป้าปีนี้ขอ 3.3 แสนคัน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จัดแถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมคาดตลาดรวมในประเทศปี 2562 อยู่ที่ 1,000,000 คัน และตั้งเป้าหมายการขายโตโยต้าที่ 330,000 คัน

มร.ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2561 เติบโตเพิ่มขึ้น 19.2% โดยมียอดขายอยู่ที่ 1,039,158 คัน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ผลักดันให้ GDP ของประเทศไทยเติบโต 4.2% ส่งผลให้มียอดขายเกินหนึ่งล้านคันเป็นครั้งที่สามในประวัติศาสตร์ของตลาดรถยนต์ไทย”

โดยสถิติการขายรถยนต์ ในปี 2561 มีดังนี้

   ยอดขายปี 2561 การเปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2560
ปริมาณการขายรวม   1,039,158 คัน    +19.2%
รถยนต์นั่ง      397,542 คัน    +14.8%
รถเพื่อการพาณิชย์      641,616 คัน    +22.1%
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)      511,676 คัน    +20.6%
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)      447,069 คัน    +22.6%

โตโยต้ามียอดขาย 315,113 คัน เติบโต 31.2% โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 30.3% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2.8 จุด แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 112,394 คัน เพิ่มขึ้น16.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 202,719 คัน เพิ่มขึ้น 41.2% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 177,047 คัน เพิ่มขึ้น 32.7%

ด้านสถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2561 มีดังนี้

  ยอดขายปี 2561 เปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2560 ส่วนแบ่งตลาด ส่วนแบ่งตลาดเติบโต (จุด)
ปริมาณการขายโตโยต้า 315,113 คัน +31.2% 30.3% +2.8*
รถยนต์นั่ง 112,394 คัน +16.3% 28.3% +0.4*
รถเพื่อการพาณิชย์ 202,719 คัน +41.2% 31.6% +4.3*
รถกระบะ 1 ตัน

(รวมรถกระบะดัดแปลง)

177,047 คัน +32.7% 34.6% +3.2*
รถกระบะ 1 ตัน

(ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)

150,928 คัน

 

+37.2% 33.8% +3.6*

ด้านการส่งออกโตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 293,940 คัน ลดลง 1.8% คิดเป็นมูลค่า 154,560 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องยนต์ มูลค่า 119,284 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 273,844 ล้านบาท ลดลง 2.6% นอกจากนี้ยอดการผลิตสำหรับการขายภายในประเทศและการส่งออกจำนวน 588,939 คัน เพิ่มขึ้น 12.5%

สำหรับแนวโน้ม ตลาดรถยนต์ปี 2562 มร.ซึงาตะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2562 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 1,000,000 คัน เนื่องจากการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ในตลาดรถยนต์”

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2562

  ยอดขายประมาณการปี 2562 เปลี่ยนแปลงเทียบกับปี 2561
ปริมาณการขายรวม 1,000,000 คัน -3.8%
 รถยนต์นั่ง 384,900 คัน -3.2%
รถเพื่อการพาณิชย์ 615,100 คัน -4.1%
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)                                                  494,500 คัน -3.4%
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)         430,500 คัน             -3.7 %

ซึ่งโตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 330,000 คัน เพิ่มขึ้น 4.7% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 120,400 คัน เพิ่มขึ้น 7.1% รถเพื่อการพาณิชย์ 209,600 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% และ รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 180,500 คัน เพิ่มขึ้น 2%

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2562

  ยอดขายปี 2561 เปลี่ยนแปลง ส่วนแบ่งตลาด
ปริมาณการขายรวม 330,000 คัน +4.7% 33.0%
รถยนต์นั่ง 120,400 คัน +7.1% 31.3%
รถเพื่อการพาณิชย์ 209,600 คัน +3.4% 34.1%
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 180,500 คัน +2.0% 36.5%
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 154,000 คัน +2.0% 35.8%

*หมายเหตุ: ตัวเลขยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2561 เป็นตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในปีนี้ คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกจะอยู่ที่ 270,000 คัน โดยลดลงจากปีที่ผ่านมา 8% ถ้าคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 137,303 ล้านบาท และยังมีการส่งออกชิ้นส่วนและเครื่องยนต์มูลค่าอยู่ที่ 120,662 ล้านบาท ได้รายได้กลับมาสู่ประเทศเป็นเงิน 257,965 ล้านบาท ลดลง 5.8% นอกจากนี้แผนการผลิตสำหรับการขายภายในประเทศและการส่งออกจะอยู่ที่ 577,000 คัน ลดลง 2.0%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561*
1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 1,039,158 คัน เพิ่มขึ้น 19.2% 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 315,113 คัน เพิ่มขึ้น 31.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.3%*
อันดับที่ 2 อีซูซุ 177,864 คัน เพิ่มขึ้น 10.8% ส่วนแบ่งตลาด 17.1%*
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 128,290 คัน เพิ่มขึ้น 0.4% ส่วนแบ่งตลาด 12.3%*

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 397,542 คัน เพิ่มขึ้น 14.8% 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 112,394 คัน เพิ่มขึ้น 16.3% ส่วนแบ่งตลาด 28.3%*
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 95,793 คัน เพิ่มขึ้น 0.8% ส่วนแบ่งตลาด 24.1%*
อันดับที่ 3 มาสด้า 51,257 คัน เพิ่มขึ้น 39.4% ส่วนแบ่งตลาด 12.9%*

3.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 641,616 คัน เพิ่มขึ้น 22.1% 
อันดับที่ 1 โตโยต้า 202,719 คัน เพิ่มขึ้น 41.2% ส่วนแบ่งตลาด 31.6%*
อันดับที่ 2 อีซูซุ 177,864 คัน เพิ่มขึ้น 10.8% ส่วนแบ่งตลาด 27.7%*
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 65,842 คัน* เพิ่มขึ้น 18.5%* ส่วนแบ่งตลาด 10.3%*

4.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) 
ปริมาณการขาย 511,676 คัน เพิ่มขึ้น 20.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 177,047 คัน เพิ่มขึ้น 32.7% ส่วนแบ่งตลาด 34.6%*
อันดับที่ 2 อีซูซุ 162,132 คัน เพิ่มขึ้น 10.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.7%*
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 65,145 คัน* เพิ่มขึ้น 23.7%* ส่วนแบ่งตลาด 12.7 %*
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 64,607 คัน
โตโยต้า 26,119 คัน – มิตซูบิชิ 12,982 คัน – อีซูซุ 12,554 คัน – ฟอร์ด 9,628 คัน* – เชฟโรเลต 2,196 คัน 

5.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 447,069 คัน เพิ่มขึ้น 22.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 150,928 คัน เพิ่มขึ้น 37.2% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%*
อันดับที่ 2 อีซูซุ 149,578 คัน เพิ่มขึ้น 11.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.5%*
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 55,517 คัน* เพิ่มขึ้น 24.7% * ส่วนแบ่งตลาด 12.4%*

*หมายเหตุ: สถิติการจำหน่ายรถยนต์รวมปี 2561 เป็นตัวเลขประมาณการ ณ วันที่ 21 มกราคม 256

บทความที่น่าสนใจ

Bugatti Chiron Sport Les Legendes Du Ciel รุ่นพิเศษอุทิศแด่ตำนานแห่งท้องฟ้า

Peng

ไฮเปอร์คาร์โลกตะลึง กำลัง 2,000 แรงม้า จ่อเปิดตัวอีก 2 วันข้างหน้า

idiot

Toyota IMV 0 เตรียมโชว์ตัวที่ญี่ปุ่นก่อนเปิดตัวในไทย 27 พ.ย.นี้

Peng

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy