fbpx

GM Thailand คว้ารางวัลองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น 7 ปีติดต่อกันจากหอการค้าอเมริกัน

เจนเนอรัล มอเตอร์ส และเชฟโรเลต ประเทศไทยรับรางวัลองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ประจำปี 2561 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM CSR Excellence Recognition Gold Award) ซึ่งนับเป็นปีที่ 7 ที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน รางวัลนี้มอบให้ให้แก่สมาชิกของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่แสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจในการเชื่อมโยงของการดำเนินงานทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

รางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 และได้กลายมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการยกย่องบริษัทสัญชาติอเมริกันและองค์กรธุรกิจนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และมีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่โดดเด่น โดยงานรับรางวัลนี้มี มร. ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

นายเอียน นิโคลส์ ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “รางวัลองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับทอง ซึ่งเราได้รับในปีนี้เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระยะยาวของจีเอ็มที่จะช่วยเหลือชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่ รวมถึงขับเคลื่อนอนาคตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ตามเป้าหมายของเราที่ต้องการทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไร้มลพิษ และปราศจากความแออัด”  

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา

กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของจีเอ็มและเชฟโรเลต ประเทศไทย มุ่งส่งเสริมชุมชนให้มีความปลอดภัย พร้อมพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้และมีสุขภาพที่ดี และเป็นชุมชนที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มุ่งให้ความรู้แก่พนักงานของเรา ลูกค้า และสาธารณชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานจีเอ็มได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การผลิตจีเอ็มที่ได้รับรางวัล เพื่อนำเสนอวิธีคัดแยกขยะอย่างง่ายให้แก่ครูและนักเรียน

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เชฟโรเลต ประเทศไทยได้ชวนลูกค้าและสื่อมวลชนเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อสร้างโป่งเทียมและทาสีรั้วกึ่งถาวร เพื่อป้องกันช้างป่าบุกรุกเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ทำกินของคนในชุมชน หรือเข้าถึงบริเวณถนนที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายให้กับคนและช้างป่าได้

นอกจากนี้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา จีเอ็มได้จัดโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้แนวคิดหลักของงานในปีนี้ “รักษ์โลก ลดพลาสติก” หรือ “Beat Plastic Pollution” พร้อมจัดกิจกรรม “เที่ยวชายเลน ปลูกป่า” และ “เดิน วิ่ง เพื่อโลก” โดยในงานดังกล่าวผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว รวมถึงผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง 2,000 ต้น ที่บริเวณปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง และร่วมกันเก็บขยะพลาสติก อาทิ ถุง ขวด และภาชนะใส่อาหาร เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณรวมมากกว่า 1 ตัน

ธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืน

ที่จีเอ็ม ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงานหลักของเรา แนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จะช่วยสร้างคุณค่าในระยะยาว

ปัจจุบันนี้ กระบวนการผลิตรถยนต์ของเราทั่วโลกมีการดำเนินงานที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรา ศูนย์การผลิตจีเอ็ม จังหวัดระยองนับเป็นหนึ่งใน ศูนย์การผลิตและสถานที่ทำงานที่ไม่ใช่ส่วนการผลิตของจีเอ็ม จาก 142 แห่งทั่วโลก ที่ปลอดการฝังกลบ โดยจีเอ็มมีศูนย์การผลิตปลอดการฝังกลบของเสียมากกว่าบริษัทรถยนต์รายอื่นๆ นอกจากนี้ ศูนย์การผลิตจีเอ็ม จังหวัดระยองยังมีการรีไซเคิล และนำวัสดุหรือของเสียจากการดำเนินงานประจำวันกลับมาใช้ใหม่ โดยศูนย์การผลิตของเรายังได้รับการยกย่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองว่า มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

ทั้งนี้ จีเอ็มนับเป็นบริษัทรถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 50001 จากความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย ในจังหวัดระยองยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจีเอ็ม ประเทศไทยเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์ และ 1 ใน 4 สถานประกอบการในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในด้านความยั่งยืน จีเอ็มต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมเรื่องดังกล่าว และนั่นคือเหตุผลที่จีเอ็มให้ความสำคัญกับความหลากหลาย เพราะความหลากหลายนี้เองจะช่วยขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจ และผลักดันพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น จีเอ็ม ประเทศไทยมีสภาสตรีจีเอ็ม ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2549 เพื่อสนับสนุนให้จีเอ็มเป็นองค์กรในฝันสำหรับผู้หญิงในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

พนักงานทุกคนที่จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทยทุ่มเททำงานอย่างหนักในการทำให้โลกของเรานั้นดีขึ้น มีความปลอดภัย และความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน เพื่อที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของเราในการพัฒนาโลกในอนาคตให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ไร้มลพิษ และปราศจากความแออัด  


 

บทความที่น่าสนใจ

2023 Toyota GR Corolla Morizo Edition รุ่นพิเศษเน้นลดน้ำหนักและเพิ่มแรงบิด ผลิต 200 คันทั่วโลก

Peng

Goodyear เปิดตัวยางรุ่น Wrangler AT SilentTrac ทนทาน สมบุกสมบัน ลุยทุกการขับขี่

idiot

ญี่ปุ่นวางแผนขจัดรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซล ภายในปี 2035

Peng

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy