fbpx

คสช. ไม่ได้มาเล่นๆ ออกมาตรการดื่มไม่ขับ เริ่มใช้ เริ่ม 27 ธ.ค.- 2 ม.ค.62 ยึดรถขาซิ่งดื่มแล้วขับแล้วกว่า 88 คัน

 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” เป็นหนึ่งในมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจาการขับขี่ยานพาหนะ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดำเนินการมาตลอด 4 ปี สำหรับในห้วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ 27ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 นี้ 
 
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปกครอง กระทรวงคมนาคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนจิตอาสา ดำเนินมาตรการดังกล่าวอีกเช่นเคย โดยได้จัดตั้งจุดตรวจตามเส้นทางคมนาคม บนถนนสายหลัก สายรอง ทางตรงระยะยาว หรือจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางอย่างปลอดภัย เน้นป้องกันไม่ให้มีการดื่มสุราแล้วขับรถ ทั้งนี้ หากตรวจพบพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะใช้การชี้แจง แนะนำให้ยุติการใช้รถ ติดต่อญาติหรือผู้นำชุมชนมารับทราบเหตุ หากจำเป็นเจ้าหน้าที่จะนำรถไปเก็บรักษาไว้ก่อน ณ สถานที่ที่จัดเตรียมไว้พร้อมดูแลป้องกันความเสียหายของรถ เช่นการลงทะเบียน บันทึกภาพ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั้งนี้เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับรถคืนได้
หลังเทศกาล 
 
โดยสถิติการดำเนินมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ปี 2559– 2561ปรากฏว่าผู้กระทำผิดและรถที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ตลอดเทศกาลมีจำนวน
สูงขึ้นทุกปี ดังนี้
– ปี 2559 เจ้าหน้าที่นำรถไปเก็บรักษาไว้ 3,046 คัน แยกเป็นจักรยานยนต์ ๒,๔๗๗ คัน และ รถยนต์ 569 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 30,152 คน
– ปี 2560 เจ้าหน้าที่นำรถไปเก็บรักษาไว้ 4,354 คัน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 3,118 คัน และ รถยนต์ 1,236 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 66,783 คน
– ปี 2561 เจ้าหน้าที่นำรถไปเก็บรักษาไว้ 6,326 คัน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 4,823 คัน และ รถยนต์ 1,503 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 245,356 คน
 
 สำหรับในวันที่ 27ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันแรกของมาตรการนี้ พบว่ามีผู้
กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท 6,852 ครั้ง ดำเนินคดี 4,443 ราย เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเก็บรักษารถไว้ 88 คัน (จักรยานยนต์ 63 คัน และ รถยนต์ 25 คัน) ยึดใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 95 คน และยึดใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 34 คน
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาดื่มไม่ขับ จับยึดรถเป็นมาตรการที่ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะทำให้ผู้ใช้เส้นทางมีความระมัดระวังและตะหนักในวินัยจราจรยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ที่หวังให้เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง
 
เรื่องเล่าเช้านี้

บทความที่น่าสนใจ

Mini 2019 กลับมาพร้อมโมเดลไฟฟ้า กับตำแหน่ง Hot Hatch พลังไฟฟ้า คันแรกของโลก

idiot

Damon Hypersport ซูเปอร์ไบค์พลังงานไฟฟ้า 200 แรงม้า ทำ 0-96 กม.ต่อชม. ภายใน 3 วินาที

Peng

Audi RS Q3 Edition 10 Years รุ่นพิเศษฉลองครบ 10 ปีเอสยูวีสมรรถนะสูง ผลิตเพียง 555 คันทั่วโลก

Peng

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy