โตโยต้าร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สปป.ลาว

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำเงินช่วยเหลือพร้อมข้าวสารรัชมงคลและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

? ? ?จากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว?โตโยต้าได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการประสานความร่วมมือภาครัฐ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ โดยได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน จำนวน 100,000 บาท ผ่านทางสถานฑูตไทยในเวียงจันทน์ เพื่อมอบเงินดังกล่าวให้แก่ศูนย์กลางประสานงานรับความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

? ? ?บริษัท โตโยต้าฯ และผู้แทนจำหน่ายยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้นำข้าวสารรัชมงคลจำนวน 5 ตัน เสื้อ 2,000 ตัว และสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคอื่นๆที่จำเป็น ตลอดจนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม ในนาม บริษัทฯ โตโยต้า และชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำนวน 232,000 บาท มอบให้กับผู้ประสบภัยผ่านทาง ท่านพรสมัย เพียงลาวัน และ ท่านนางมีนาพร ไซชมพู รองเจ้าแขวงอัตตะปือ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในครั้งนี้ รวมมูลค่าการช่วยเหลือทั้งสิ้นประมาณ?1.1 ล้านบาท?นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือจาก ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าอย่างเป็นทางการใน สปป.ลาว ที่มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค ยารักษาโรค อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

? ? ?ทั้งนี้ โตโยต้าขอส่งกำลังใจไปในพื้นที่ประสบภัย และได้เตรียมความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยจะส่งเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Mobile Service) คอยอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าผู้ใช้รถโตโยต้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้

? ? ?ในนามของครอบครัวโตโยต้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งความช่วยเหลือไปในพื้นที่ประสบภัยในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยให้สามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Share With:
Tags