ครบรอบ 30 ปี โตโยต้าถนนสีขาว ผุดศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่ พ่วงศูนย์อบรมและทำใบขับขี่ได้ในที่เดียว

เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่โตโยต้า ให้ความสำคัญกับการขับขี่อย่างปลอดภัยบนถนน เป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ทำต่อเนื่องมายาวนาน โครงการถนนสีขาวจากโตโยต้าถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบันก็เดินทางมาถึงปีที่ 30 แล้ว ก็ยังไม่หยุดที่จะปลูกสร้างจิตสำนึกให้คนคนขับรถบนท้องถนนมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจต่อกัน

ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีส่วนทำให้รถยนต์เกิดขึ้นในประเทศ ก็ยิ่งต้องรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน โดยในปีที่ 30 นี้ โตโยต้าได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์โตโยต้า (Toyota Driving Skill Development Center) ภายใต้แนวคิด “สังคมคมขับรถดี” โดยร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน จับมือกันร่วมเสริมสร้างทักษะด้านการขับขี่ปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยแห่งแรกของโตโยต้า (Road Safety Showcase)

โซนจำลองพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ผ่าน VR Simulator ในสถานการณ์การขับรถเร็ว การขับตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาแล้วขับ พร้อมโซนแนะนำเทคโนโลยีความปลอดภัยในรถยนต์โตโยต้า Toyota Safety Sense

การจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ขับขี่รถยนต์และขอรับใบขับขี่

 เป็นกิจกรรมจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการสอบเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก โดยหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมเป็นหลักสูตรที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดยแบ่งการเรียนออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสอนขับรถยนต์เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (21 ชั่วโมง) สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานการขับรถยนต์ ต้องการเข้ารับการอบรมและสอบ เพื่อขอรับใบขับขี่ชนิดชั่วคราวอายุ 1 ปี, หลักสูตรการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราว เป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี) จะต้องเข้ารับการอบรม และผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จึงจะได้รับหนังสือรับรอง เพื่อขอรับใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ , หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม (Safe Eco Driving) (8 ชั่วโมง) เปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไปที่สามารถขับรถได้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ แต่ต้องการเพิ่มทักษะการขับขี่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

การร่วมมือในการให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยแก่ประชาชน ผ่านระบบถ่ายทอดสดกรมการขนส่งทางบก ช่อง LTSB Live (Land Transport Safety Bureau Live)

โครงการความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย การบำรุงรักษารถยนต์ และเทคโนโลยีของโตโยต้า โดยการสนับสนุนครูฝึก เพื่อร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ผ่านระบบการถ่ายทอดสด LTSB Live (Land Transport Safety Bureau Live) ของสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

ศูนย์ขับทดสอบรถยนต์โตโยต้า Toyota Driving Experience Park ตั้งอยู่ที่ ถนนบางนา – ตราด กิโลเมตรที่ 3 กรุงเทพมหานคร


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Share With: