fbpx
กระทรวงคมนาคม

เริ่มแล้ว! ให้แท็กซี่บวกเพิ่มค่าสัมภาระได้สูงสุดไม่เกินชิ้นละ 100 บาท

กระทรวงคมนาคม อนุมัติให้รถแท็กซี่บวกคิดค่าสัมภาระที่มีขนาดใหญ่เพิ่มได้ โดยเริ่มต้นชิ้นละ 20 บาท และสูงสุดไม่เกินชิ้นละ 100 บาท มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าบริการอื่นให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการปรับค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษดังนี้

  1. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท
  2. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใด ด้านหนึ่งไม่เกิน 26 นิ้ว เกินกว่าสองชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป ในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท ทั้งนี้ ไม่นับรวมกับสัมภาระตามข้อ 1
  3. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นอุปกรณ์การกีฬาจำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาท
  4. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นสินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่บรรจุกล่องและไม่ได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการตามบรรจุกล่องหรือหีบห่อในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

การเรียกเก็บค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษ ให้เรียกเก็บได้ในกรณี การจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือการจ้างจากสถานที่อื่นไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้างแจ้งอัตราค่าบริการ ให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้างทุกครั้ง

บทความที่น่าสนใจ

เก็บตก!! ภาพพริตตี้สาวสวยส่งตรงจากงาน “Bangkok Motorbike Festival 2019”

preeyanoot

บริดจสโตนส่งต่อความฝันสู่เด็กไทย ไปกับ “Chase Your Dream Run” ยิ่งวิ่ง ยิ่งให้

preeyanoot

Hyundai เปิดตัว H-1 และ Grand Starex รุ่นปรับโฉมใหม่ปี 2020 ราคาเริ่มต้น 1.329 ล้านบาท

preeyanoot