สรุปยอดขายรถยนต์เดือนสิงหาคม รวม 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 27.7%

สรุปยอดขายรถยนต์เดือนสิงหาคม รวม 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 27.7%

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,814 คัน? เพิ่มขึ้น 27.7%? ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 27.1%? รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 52,650 คัน เพิ่มขึ้น 28.1% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 41,314 คัน เพิ่มขึ้น 23.7%

ประเด็นสำคัญ
1) ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคมปริมาณการขาย 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 27.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 27.1% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 28.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัทรถยนต์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์เซลที่ผ่านมา

2) ตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 657,878 คัน เพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.5% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 22.2% จากการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายน มีแนวโน้มเติบโต จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น และความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศที่ยังคงมีอยู่สูง ซึ่งเห็นได้จากค่ายรถยนต์ต่างๆพากันแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นปรับปรุงใหม่ เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น แม้ว่าราคาพืชผลหลักทางการเกษตรบางรายการยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2561
ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 27.7%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 27.1%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 35,468 คัน เพิ่มขึ้น 21.6%


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Share With: