?นิปปอนเพนต์? รับโล่เกียรติคุณ จากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ โดย นางสาวสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิค ผู้แทนบริษัทฯ รับโล่เกียรติคุณจาก นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในงานสัมมนา ?สร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดความเข้มแข็งรองรับไทยแลนด์ 4.0??ในโอกาสสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ถ่ายทอดเทคนิคทักษะฝีมือและการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อยกระดับช่างสีรถยนต์ไทยสู่แรงงานที่มีทักษะเป็นเลิศได้งานคุณภาพ ภายใต้โครงการ โปรเตเจ้ ?Prot?g? Project? ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงานได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี2558 จนถึงปัจจุบันได้ให้การอบรมแก่ผู้สนใจไปแล้วกว่า 49 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 845 คน? เพื่อมุ่งมั่นในการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานสาขาช่างสีรถยนต์ไทยสู่สากล


แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Share With:
Tags