เพิ่มค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ – พัทยา เป็น 105 บาท

ครม. ไฟเขียวเพิ่มค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ – พัทยา เป็น 105 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ เริ่ม 19 เมษายน 2561 ยัน! เป็นการเพิ่มความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา (ฉบับที่?) พ.ศ?. เพื่อปรับปรุงค่าธรรมเนียมการขับรถบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพฯ เมืองพัทยาใหม่

สำหรับค่าผ่านทางใหม่ที่เพิ่มนั้น มีดังนี้

รถยนต์ 4 ล้อ เพิ่มเป็น 105 บาท จากปัจจุบันจ่าย 60 บาท หรือคิด 1 บาทต่อ 1 กิโลเมตร

รถยนต์ 6 ล้อ เพิ่มเป็น 170 บาท หรือคิด 1.60 บาทต่อ 1 กิโลเมตร

รถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นปี จ่ายเพิ่ม 245 บาท หรือคิด 2.3 บาทต่อ 1 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เห็นชอบให้ทางหลวงพิเศษช่วงดังกล่าว เป็นทางหลวงพิเศษที่เก็บค่าผ่านทางในระบบปิด ตลอดระยะทาง ไม่มีรถจากข้างนอกเข้ามาได้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

สำหรับการจ่ายค่าบริการที่เพิ่มขึ้น ประชาชนจะได้เรื่องความปลอดภัย ไม่มีรถโผล่เข้ามาระหว่างทาง มีวงจรปิดตลอดเส้นทาง ยกระดับชีวิตให้กับผู้ใช้ถนน และที่ผ่านมาช่วงปีใหม่ ไม่มีอัตราการตายบนทางหลวงพิเศษ

 

ที่มา 😕fm91bkk.com


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Share With: