BMW, Mazda, Subaru, Toyota ต้องจ่าย 553 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการเรียกคืนถุงลมนิรภัยทาคาตะ

ผลกระทบจากการเรียกคืนถุงลมนิรภัยของ Takata (ทาคาตะ) ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทางค่าย BMW, Mazda, Subaru และ Toyota ได้ตกลงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนเงินถึง 553 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 19,089,560,000 บาท

Mazda-Airbags-2

ผู้ผลิตรถยนต์ทั้งสี่รายเป็นกลุ่มแรกที่ยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียกคืนของถุงลมนิรภัย Takata และจะนำไปใช้เป็นกองทุนเพื่อขยายบริการผู้บริโภค โครงการเช่ารถ เงินกู้ และการชำระเงินคืนให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทต่างๆ คงทราบดีว่าการเรียกคืนถุงลมนิรภัยของ Takata ถือเป็นการกระทำที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และจะส่งผลกระทบต่อรถยนต์มากกว่า 42 ล้านคันในสหรัฐฯ

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ผู้ผลิตรถยนต์จะให้เงินทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการเรียกคืนความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ โดยทางบริษัทจะเสนอรถเช่าให้กับลูกค้าที่ร้องขอ และไม่สามารถขอเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ได้ภายใน 30 วัน

Mazda-Airbags-1

แถมยังมีการเรียกร้องให้ผู้ผลิตรถยนต์จ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของรถที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมีผู้ดูแลระบบพิเศษเป็นผู้กำหนดว่าใครมีสิทธิ์และสามารถเรียกค่าทดแทนคืนได้ แต่นั่นหมายถึงว่าลูกค้าจะต้องส่งคำขอที่เหมาะสมเช่นกัน สุดท้ายแล้วผู้ผลิตรถยนต์จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเรียกร้องค่าเสียหายนั่นเอง

 

 

ที่มา : carscoops


 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Share With: