กรมทางหลวงเผย 47 เส้นทางที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงสงกรานต์ 2561

นายธานินทร์  สมบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม ว่าปีนี้จะเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก โดยมีเป้าหมาย เข้มข้นยกกำลังสาม เพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้เดินทาง

ในปีนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้มีเป้าหมายที่จะให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ใน 77 สายทางที่กระทรวงคมนาคม คัดเลือกมา ซึ่งเป็นของกรมทางหลวง 47 สายทาง กรมทางหลวงชนบท 30 สายทาง โดยคัดเลือกจากพื้นที่นำร่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) แห่ง ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8  สายทาง สายทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2560 จำนวน 24 สายทาง สายทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในรอบปี 2560 จำนวน 5  สายทาง เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 10 สายทาง

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่า กรมทางหลวงได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง เตรียมความพร้อมเส้นทางให้สมบูรณ์ 100% ในทุกมิติ โดยดำเนินการเป็นมาตรการที่เพิ่มขึ้นพิเศษจากมาตรการปกติ

สำหรับเส้นทางที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนโนนปอแดง – ปากดง  ระหว่าง กม. 386 – 394  จังหวัดกำแพงเพชร 
ลำดับที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนวังม่วง – แม่เชียงรายบน ระหว่าง กม.535 – 540  จังหวัดตาก
ลำดับที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ระหว่าง กม. 276 +813- 295 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนน้ำรอด-พ่อตาหินช้าง  ระหว่าง กม. 425-440  จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนเขาพับผ้า – พัทลุง ระหว่าง กม.1158+ 1163 จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนกลางสะพานมิตรภาพแม่สอด – แม่ละเมา  ระหว่าง กม.1- 6 จังหวัดตาก
ลำดับที่ 7 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสูงเนิน – ท่าแร่ ระหว่าง กม.161- 167 จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 22  ตอนกุรุคุ – นครพนม  ระหว่าง กม.235-240 จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 9 ทางหลวงหมายเลข 33  ตอนบางปะหัน – โคกแดง  ระหว่าง กม. 49- 62 จังหวัดอยุธยา
ลำดับที่ 10ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนถ้ำพรรณรา – ทุ่งสง  ระหว่าง กม. 264-271  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 11 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนสี่แยกโพธิ์ทอง – พัทลุง  ระหว่าง กม. 377- 382+616 จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 12 ทางหลวงหมายเลข 43  ตอนนาหม่อม – จะนะ   ระหว่าง กม. 270 – 320  จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 13 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนร้องกวาง – สวนป่า ระหว่าง กม. 283-290 จังหวัดแพร่ 
ลำดับที่ 14 ทางหลวงหมายเลข 118  ตอนท่าก๊อ – ดงมะดะ  ระหว่าง กม. 132 + 139 จังหวัดเชียงราย 
ลำดับที่ 15 ทางหลวงหมายเลข 205  ตอนโคกสวาย – ขท.นครราชสีมาที่ 1  ระหว่าง กม. 204 + 209 จังหวัดนครราชสีมา 
ลำดับที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนย้อมพัฒนา – นาโพธิ์  ระหว่าง กม. 406-411 จังหวัดมุกดาหาร 
ลำดับที่ 17 ทางหลวงหมายเลข 212  ตอนหนองยอ – อุบลราชธานี   ระหว่าง กม. 568-574 จังหวัดอุบลราชธานี  
ลำดับที่ 18 ทางหลวงหมายเลข 224  ตอนพะโค – หนองสนวน  ระหว่าง กม.  90- 95  จังหวัดนครราชสีมา 
ลำดับที่ 19 ทางหลวงหมายเลข 226  ตอนหัวทะเล – หนองกระทิง  ระหว่าง กม.  15 + 20 จังหวัดนครราชสีมา 
ลำดับที่ 20 ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนดอนขวาง – โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.272-278  จังหวัดนครราชสีมา 
ลำดับที่ 21 ทางหลวงหมายเลข 402  ตอนหมากปรก – เมืองภูเก็ต ระหว่าง กม. 30- 35 จังหวัดภูเก็ต 
ลำดับที่ 22 ทางหลวงหมายเลข  1084 ตอนป่าแดง – หาดชะอม ระหว่าง กม.  5- 14 จังหวัดนครสวรรค์ 
ลำดับที่ 23 ทางหลวงหมายเลข 2044  ตอนร้อยเอ็ด – หนองดง ระหว่าง กม.0+184 – 5 จังหวัดร้อยเอ็ด 
ลำดับที่ 24 ทางหลวงหมายเลข 3395  ตอนวัฒนานคร – โคคลาน  ระหว่าง กม. 82- 87  จังหวัดสระแก้ว 
ลำดับที่ 25 ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนสระบุรี – ตาลเดี่ยว  ระหว่าง กม. 0-5  จังหวัดสระบุรี 
ลำดับที่ 26 ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนปากท่อ – สระพัง ระหว่าง กม.123-133  จังหวัดสมุทรสงคราม 
ลำดับที่ 27 ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานขึ้นแม่น้ำท่าจีน-ยาโคก  ระหว่าง กม.4-5 จังหวัดสมุทรสาคร 
ลำดับที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 41  ตอนเกาะมุกข์ – ควนรา  ระหว่างกม. 118 – 132 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 29 ทางหลวงหมายเลข 101  ตอนแยกบ้านฝ้าย – ร้องกวาง  ระหว่าง กม. 252 – 257 จังหวัดแพร่ 
ลำดับที่ 30 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนพาน – สันทรายหลวง  ระหว่าง กม. 916- 922 จังหวัดเชียงราย 
ลำดับที่ 31  ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนแม่คำ – กลางสะพานแม่น้ำสาย  ระหว่าง กม. 972 – 976จังหวัดเชียงราย 
ลำดับที่ 32 ทางหลวงหมายเลข 3  ตอนชลบุรี – ศรีราชา  ระหว่าง กม. 98 – 103  จังหวัดชลบุรี 
ลำดับที่ 33 ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนคลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม. 1258+642-1263 จังหวัดสงขลา 
ลำดับที่ 34 ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนเข็กน้อย – แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง  ระหว่าง กม.340 – 348  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ลำดับที่ 35 ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนวารินทร์ชำราบ – พิบูลมังสาหาร  ระหว่าง กม. 22 – 37จังหวัดอุบลราชธานี 
ลำดับที่ 36 ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนแยกปากกิเลน – น้ำตกไทรโยคใหญ่  ระหว่างกม.110 – 115 จังหวัดกาญจนบุรี 
ลำดับที่ 37 ทางหลวงหมายเลข 401  ตอนบางกุ้ง – เขาหัวช้าง  ระหว่าง กม.175 – 180  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลำดับที่ 38 ทางหลวงหมายเลข 1009  ตอนจอมทอง – ดอยอินทนนท์  ระหว่าง กม. 0+5  จังหวัดเชียงใหม่ 
ลำดับที่ 39 ทางหลวงหมายเลข 4030  ตอนถลาง – หาดราไวย์  ระหว่าง กม. 26-28+290 และ29+790-32จังหวัดภูเก็ต  
สำดับที่ 40 ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนขอนแก่น – หินลาด  ระหว่างกม. 343- 354 จังหวัดขอนแก่น 
ลำดับที่41 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระพระ –ห้วยทรายใต้  ระหว่าง กม.187-193 จังหวัดเพชรบุรี 
ลำดับที่ 42 ทางหลวงหมายเลข 11  ตอนบึงหลัก-หนองเขียว  ระหว่าง กม.346-351 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ลำดับที่ 43 ทางหลวงหมายเลข 12  ตอนน้ำดุก – ห้วยซ้ำมะคาว  ระหว่าง กม.372-375 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ลำดับที่ 44 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนไชโย – สิงห์ใต้  ระหว่าง กม.78- 83+900 จังหวัดอ่างทอง 
ลำดับที่ 45 ทางหลวงหมายเลข 340  ตอนสาลี – สุพรรณบุรี  ระหว่าง กม. 55-60 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ลำดับที่ 46 ทางหลวงหมายเลข 3312  ตอนลำลูกกา – คลองใน  ระหว่าง กม.19-21 จังหวัดนครนายก 
ลำดับที่ 47 ทางหลวงหมายเลข 4029  ตอนกระทู้ – ป่าตอง  ระหว่าง กม 0.-3+236 จังหวัดภูเก็ต 

เส้นทางดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 47 เส้นทางมูลเหตุการเกิดเหตุมาจาก ขับรถเร็ว หลับใน เมาสุรา ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร โดยกรมทางหลวงได้มีมาตรการในเส้นทางดังกล่าวเข้มข้นเป็นพิเศษมากขึ้นโดยติดป้ายจำกัดความเร็วมากขึ้น ตั้งจุดสกัด เพิ่มป้ายเตือน เช่น Rumble Strip ไฟกระพริบ รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์กันชนกันตก  เช่นราวกั้นอันตราย แท่งbarrier คอนกรีต เป็นต้น จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจโดยใช้ไฟวับวาบ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันการหลับในรวมทั้งเตือนสติผู้ขับขี่

แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ และหากรู้สึกง่วงขณะขับรถให้จอดแวะพักในจุดบริการของกรมทางหลวง รวมทั้งต้องไม่ขับขี่ขณะมึนเมา และที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมได้แก่ ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ทั้งนี้หากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Share With: