Volkswagen เตรียมนำเทคโนโลยีกล้องอินฟราเรด เข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในตอนกลางคืน

Volkswagen เตรียมนำเทคโนโลยีกล้องอินฟราเรด เข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในตอนกลางคืน

Volkswagen เผยรายละเอียดเทคโนโลยีกล้องตรวจจับความร้อนหน้ารถ ก่อนเตรียมนำมาติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในตอนกลางคืนสำหรับรถยนต์ โดยจะประเดิมติดตั้งให้กับรถยนต์ Volkswagen Touareg 2019 เป็นรุ่นแรก

ระบบดังกล่าวจะทำงานโดยใช้กล้องตรวจจับความร้อน (อินฟราเรด) ที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถ ซึ่งสามารถตรวจจับรังสีความร้อนของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ปล่อยออกมาในระยะตั้งแต่ 10 ถึง 130 เมตร (32 ฟุตถึง 426 ฟุต) โดยเทคโนโลยีนี้จะมีประสิทธิภาพในการตรวจจับได้ไกลกว่าไฟหน้าแบบทั่วไป อีกทั้งยังสามารถตรวจจับคนเดินเท้าได้ ไม่เว้นแต่รถจักรยาน และสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่

เมื่อระบบตรวจพบสิ่งมีชีวิตไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ การแจ้งเตือนจะถูกแสดงผลผ่านเรือนไมล์ดิจิตอลเป็นสีเหลือง แต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อสิ่งมีชีวิตขยับเข้าใกล้ การแจ้งเตือนก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที

นอกจากนี้ถ้าหากระบบตรวจพบสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวเข้ามาไกล้ๆ ขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า 50 กม./ชม. สัญญาณเตือนสีแดงก็จะสว่างขึ้นพร้อมกับแสดงภาพวัตถุนั้นแทนที่เรือนไมล์ทันที

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Share With: